Selecteer een pagina

Secretaris voor de NVAO

Nieuwe Opleidingen

Een instelling die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding wil laten erkennen, vraagt bij de NVAO een accreditatie nieuwe opleiding aan. Erkenning is nodig voor het kunnen afgeven van erkende Nederlandse diploma’s, het kunnen verkrijgen van bekostiging en voor studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering. Voor deze procedure wordt een panel van peers samengesteld, zij komen uiteindelijk tot een advies aan de NVAO over de nieuwe opleiding. Als secretaris verzorg ik de verslaglegging van het gehele proces. 

Lees meer over de procedure

Kwaliteitsafspraken 

De basisbeurs verdween en er kwam een nieuw leenstelsel voor in de plaats. Het geld dat hiermee vrijkwam werd geinvesteerd in het verbeteren van het Hoger Onderwijs. Ofwel, hoe is dit besteed? De NVAO is belast met het toezicht en de toetsing van deze “Kwaliteitsafspraken”. Om na te gaan hoe de instellingen de kwaliteitsgelden hebben besteed stelt de NVAO een panel samen. De plannen worden door dit onafhankelijke panel tegen het licht gehouden. NOS deed onderzoek naar deze plannen. 

Lees hier het NOS artikel

Advisering bij accreditaties

Op zoek naar advies over de accreditatie van een nieuwe of bestaande opleiding? Als secretaris ben ik op de hoogte van de procedure binnen de NVAO. Met deze kennis en ervaring kan ik jouw opleiding adviseren en bijstaan in de aanloop naar de accreditatie. 

Neem nu contact op

Op zoek naar een onafhankelijke secretaris voor de accreditatie van jouw opleiding? Of wil je advies over de procedure?